Єзупільська селищна рада
Івано-Франківська область, Івано-Франківський район

Рішення №22/8/11 «Про програму оздоровлення і відпочинку дітей на 2023-2025 рік та перебування дітей у літній школі»

Кількість переглядів: 26
Скликання: Восьме демократичне скликання
Сесія: Двадцять друга сесія 12.07.2023
Тип документу: Рішення
Дата: 12.07.2023
Номер документу: 22/8/11
Назва документу: Про програму оздоровлення і відпочинку дітей на 2023-2025 рік та перебування дітей у літній школі
Прикріплені файли:
  1. Про програму оздоровлення і відпочинку дітей на 2023-2025 рік та перебування дітей у літній школі (0.09 МБ)

 

                                                                                                    

УКРАЇНА

ЄЗУПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Івано-Франківського району Івано-Франківської області

Восьме демократичне скликання

Двадцять друга сесія

 

РІШЕННЯ

від  12 липня 2023 року                                                                             смт Єзупіль 

Про програму оздоровлення

і відпочинку дітей на 2023-2025 рік

та перебування дітей у літній школі

 

               Відповідно до пункту  22 частини першої статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», з метою створення правових, соціальних і економічних умов для належної організації, проведення процесу оздоровлення та відпочинку дітей,  селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму оздоровлення і відпочинку дітей на 2023-2025 рік та перебування дітей у літній школі (додається).

2. Визначити головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем  програми  відділ освіти, культури, спорту та туризму Єзупільської селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області.

3. Рекомендувати відділу освіти, культури, спорту та туризму Єзупільської селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області залучати до реалізації заходів програми щодо оздоровлення та відпочинку дітей шляхом включення відповідних питань до соціально-економічних угод з підприємствами різних форм власності, розташованими на  підвідомчих територіях, громадські, благодійні організації та фонди.

4 . Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, молоді і спорту, соціального захисту населення, надзвичайних ситуацій.

 

 

Селищний голова                                                                Ігор ЛУКАШЕВИЧ


 

Програма 

 

оздоровлення і відпочинку дітей на 2023-2025 рік

 

та перебування дітей у літній школі

 

           

1. Паспорт програми

оздоровлення і відпочинку дітей на 2023-2025 рік 

та перебування дітей у літній школі (далі – Програма)

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Єзупільська селищна рада Івано-Франківського району Івано-Франківської області

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (зі змінами)

3.

Розробник Програми

Відділ освіти, культури, спорту та туризму Єзупільської селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області

4.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ освіти, культури, спорту та туризму Єзупільської селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області

5.

Термін реалізації програми

2023-2025 роки

6.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, в т.ч.:           - місцевий бюджет 

120 000 грн.

 

120 000 грн.

 

  

2. Мета Програми

 

Метою Програми є забезпечення проведення навчання, оздоровлення і відпочинку дітей Єзупільської селищної ради, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, збільшення якісних і кількісних показників оздоровлення та відпочинку. 

Реалізація Програми дозволить забезпечити ефективне проведення оздоровчо-відпочинкової кампанії 2023-2025 роках. 

             3. Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма

 

Протягом останніх років набуває значної популярності розроблення та упровадження  альтернативних форм навчання, оздоровлення та відпочинку, використання інноваційних методик і кращих європейських практик надання оздоровчих та відпочинкових послуг.

Враховуючи вищевикладене, ця Програма покликана створити дієвий механізм для вирішення проблем, а також дасть змогу створити стабільне якісне підґрунтя для забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей Єзупільської територіальної громади у 2023-2025 роках.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Шляхами вирішення проблематики оздоровчо-виховної кампанії є:  

- залучення до співпраці органів влади, територіальної громади та інших зацікавлених сторін;  

- створення умов доступного та належного рівня отримання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей; 

- упровадження альтернативних форм навчання,  оздоровлення та відпочинку дітей.

 

Основними засобами, що повинні використовуватися, є:

  • проведення заходів, спрямованих на координацію та контроль за дотриманням вимог та норм проведення оздоровчо-відпочинкового процесу, діяльністю оздоровчих закладів, упровадження виховного компоненту;
  • застосування та використання економічно вигідних, ефективних, альтернативних форм відпочинку та оздоровлення дітей;

- проведення ефективної інформаційної кампанії щодо можливостей отримання оздоровчих послуг, висвітлення підготовки, ходу та підсумків щорічної оздоровчо-відпочинкової кампанії.

Видатки, пов'язані з оздоровленням та відпочинком дітей, здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету, виділених в установленому порядку.

За рахунок коштів місцевого бюджету послуги з оздоровлення та відпочинку надаються відповідно до чинного законодавства дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (дітям пільгових категорій), а саме: 

 

  • дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування; 
  • дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; 

- дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції; 

- дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

- дітям, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи;

- дітям-інвалідам; 

- дітям, потерпілим від наслідків Чорнобильської катастрофи; 

- дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; 

- дітям із багатодітних сімей;

- дітям із малозабезпечених сімей; 

- талановитим та обдарованим дітям (переможцям та призерам міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних, міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад); 

- відмінникам навчання;

- лідерам дитячих громадських організацій; 

- дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;

- дитячим творчим колективам та спортивним командам.

З метою реалізації завдань і заходів Програми необхідно здійснити фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету:                             

 

Ресурсне забезпечення Програми

Заходи програми реалізуються за рахунок бюджету  Єзупільської селищної ради. Всього на виконання програми передбачається виділення на 2023-2025 роки – 120 000 гривень. 

Головним розпорядником коштів і виконавцем є відділ освіти, культури, спорту та туризму Єзупільської селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області. Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватися в межах коштів, передбачених селищним бюджетом. Обсяги бюджетних асигнувань визначені виходячи з необхідності забезпечення виконання конкретних заходів Програми, орієнтовних витрат на їх реалізацію, обрахованих на підставі встановлених норм та нормативів, прогнозних цін та тарифів з урахуванням індексу росту споживчих цін тощо.

 

 

Обсяг коштів, які пропонується

залучити на виконання Програми

 

Виконання програми

Усього витрат на виконання Програми

2023

рік

2024

рік

2025

рік

2023-2025

роки

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

40000

40000

40000

120 000

кошти бюджету селищної   ради

40000

40000

40000

120 000 

5. Перелік напрямів, завдань і заходів Програми

 

Напрямами та пріоритетними завданнями Програми є: 

  •  збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами навчання, оздоровлення та відпочинку;
  •  проведення ефективної інформаційної кампанії щодо можливостей отримання оздоровчих послуг, висвітлення підготовки, ходу та підсумків щорічної оздоровчо-відпочинкової кампанії.

Заходи, спрямовані на виконання Програми щодо організації та забезпечення навчання, оздоровлення і відпочинку дітей .

Заходи щодо забезпечення виконання Програми подані в додатку до Програми.                                     

6. Результативні показники

Виконання Програми дасть можливість ефективно використати кошти місцевого бюджету, в тому числі шляхом розвитку альтернативних форм навчання, оздоровлення і відпочинку дітей та удосконалити механізми співпраці, координації та контролю за організацією та проведенням оздоровчо-виховної кампанії.

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Програма виконується шляхом здійснення її заходів та завдань відповідними виконавцями.

Керівництво та контроль за реалізацією Програми покладається на відділ освіти, культури, спорту та туризму Єзупільської селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області

 

Додаток 

до рішення 22 сесії VІІІ скликання

Єзупільської селищної ради

від 12.07.2023

 

Заходи, завдання та результативні показники з оздоровлення та відпочинку дітей на 2023-2025 роки 

 

№ з/п

Назва напряму діяльності

(пріоритетн і завдання

 

Перелік заходів програми

Строк виконан ня

заходу

 

Виконавці

Джерела фінансува ння

Орієнтовні обсяги

фінансування (вартість),

тис. гривень:

 

Очікуваний результат

2023

2024

2025

 

тис грн

 

1.


 

Оздоровча діяльність

1.1.Придбання путівок для дітей пільгових категорій, відповідно до порядку

направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення і відпочинку та перебування дітей у літній школі за рахуно                                                             к коштів   бюджету  селищної  ради

2023-2025

роки

Відділ освіти, культури, спорту та туризму Єзупільської селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області

Бюджет селищної ради

35

35

35

У результаті виконання програми планується щорічне збільшення кількості дітей, яким надаються послуги з оздоровлення та відпочинку

1.2. Оплата транспортних послуг

2023-2025

роки

Відділ освіти, культури, спорту та туризму Єзупільської селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області

Бюджет селищної ради

5

5

5

 

Усього:

40

40

40

120000

Бюджет селищної ради

40

40

40

150000

120000


 


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора